Uutiset

Operon kehittää vesihuollon digitalisaatiota Mikkelissä

03.01.2024

Operon vetää Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamaa digitalisaatiohanketta Mikkelissä viiden jätevedenpuhdistamon alueella. Hankkeessa synnytetään Operonin digitalisaatiostrategian mukainen kokonaisuus tiedon keskittämiseksi ja hyötykäyttämiseksi laitoksen tarpeisiin.

Hanke on saanut rahoitusta vesialan kasvu ja kansainvälistymisohjelmaan liittyvästä rahoitushausta.

Synnytettävä ratkaisu pitää sisällään kustannustehokkaan tavan kerätä dataa eri lähteistä vesilaitoksen ympäriltä, tuoda sitä helposti ymmärrettävään muotoon operaattoreille ja päätöksentekijöille, sekä mahdollistaa tekoäly- ja koneoppimisalgoritmien kehitys kerätyllä datalla. Operon on konseptoinut tämän kokonaisuuden OperonWay -konseptiksi, joka pitää sisällään OperonWayCore, OperonWayInstinct ja OperonWayBeyond- tasot.

Tiedonhallinnan osalta (OperonWayCore) keskeistä on kustannustehokas tapa kerätä eri lähteistä (automaatio, käsin syötetty tieto, pdf:t…) yhteen paikkaan, josta sitä voidaan käyttää päätöksenteon tueksi eri sidosryhmien osalta. Digitalisaatio ja eri pilvitekniikat ovat ottaneet suuria loikkia eteenpäin viime vuosina, ja tiedon kerääminen on jatkuvasti helpompaa nykypäivänä. Tämä tarkoittaa sitä, että saadakseen tietoa katsottavaksi, ei aiempien vuosien suuria investointeja tarvita, vaan yksittäiset mittaukset ja tietolähteet voidaan liittää järjestelmään matalakustanteisesti ja nopeasti. Tietoa on vesilaitoksilla saatavissa valtavia määriä. Ongelmana on se, että tiedon käsitteleminen vie perinteisin menetelmin paljon aikaa.

Visualisaatiot ja helposti ymmärrettävyys (OperonWayInstinct) ovat keskeisessä osassa tiedon jalostamista. Edellisen huomion mukaisesti suuri tietomäärä pitää saada päätöksentekijöille helposti ymmärrettävässä ja käyttökelpoisessa muodossa. Operon on jo vuosien ajan kehittänyt työkaluja tätä avustaakseen. Tässä pilotissa on otettu jatkoaskel tämän tiedon käytettävyyden osalta. Tiedon esitystapaan liittyy myös jatkuvuushaasteiden ratkaisu. Vesilaitoksilla tieto on monesti ns. hiljaista tietoa, ja henkilöstö nykyisessä työmarkkinatilanteessa vaihtuu usein. Henkilöstön tulee saada nopeasti ymmärrys, milloin laitos on minkäkin parametrin osalta hyvässä tilassa, ja kuinka kyseinen arvo on käyttäytynyt historiassa. Hyvät esitystyökalut parantavat tilannekuvaa ja sitä kautta henkilöstön ymmärrystä laitoksen tilasta.

Tekoäly- ja koneoppimistyökalut vaativat paljon tietoa taustaksi, jotta niiden kehitys onnistuu. OperonWayBeyond tarjoaa liityntäpinnat tämän tiedon hyötykäyttämiseksi. Kun data on aiemmilla tasoilla kerätty yhteen, sitä voidaan myös käyttää. Aiempina vuosina eri tekoäly- ja koneoppimisprojektit ovat käynnistyessään vaatineet merkittävästi työtä, jotta tietoa kehityksen pohjaksi on saatu kehitettyä. OperonWay -konseptin avulla tämä työvaihe nopeutuu merkittävästi, ja tuotteita voidaan kehittää jopa reaaliaikaiseen dataan perustuen.

Pilot-projektissa tuotekehitystä OperonWayBeyondin osalta tekee Digital MBR Oy. Digital MBR kehittää projektissa kerätyn datan pohjalta MBR-prosessin ennakointiin ja optimointiin tähtäävää algoritmia.

Hanke on Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittama hanke, joka on alun perin Euroopan unionin rahoittama.