Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Operon Group Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.11.2023. Viimeisin muutos 1.12.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Operon Group Oy, Sinikalliontie 11, 02630 ESPOO

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jussi Mikkola, +358 40 559 1526, jussi.mikkola@operongroup.fi

3. Rekisterin nimi

Verkkosivujen käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, yhteydenpito yrityksestä kiinnostuneisiin työnhakijoihin, markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), yritys, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, profiilit sosiaalisen median palveluissa, käyttäjän itse vapaamuotoisesti syöttämät lisätiedot, CV.

Rekisterit eriteltyinä:
Asiakasrekisteri
Työnhakijarekisteri

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin yhteydenpito on aktiivista. Epäaktiiviset kontaktit poistetaan 1 vuoden välein rekisteristä.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille