Operon yrityksenä

Haluamme olla johtava veden- ja lietteenkäsittelyn ratkaisutarjoaja ja palveluyritys. Tarjoamme asiakkaillemme edistynyttä teknologiaa ja varmistamme ratkaisun kustannustehokkuuden sekä ympäristöystävällisyyden.

Operon tänään

Operon-konsernin liikevaihto on nykyisellään noin 15 MEUR. Henkilöstöömme kuuluu 45 vesi- ja lietealan ammattilaista.

Vedenkäsittely -liiketoimintamme vastaa Suomessa 11 vesi- ja jätevesilaitoksen operoinnista. Laitosten vuosittain puhdistettu vesi- ja jätevesimäärä on noin 6,5 miljoonaa kuutiota, ja niiden ravinnekuormitus vastaa noin 250 000 asukkaan kuormitusta.

Lietteenkäsittely -liiketoiminnassa Operon toimii seitsemällä eri paikkakunnalla. Käsittelyvaiheiden kautta kulkeva vuosittainen materiaalimäärä on noin 1 000 000 tonnia lietetuotteita. Materiaalimäärä vastaa noin 120 000 tonnia jätevedenpuhdistamolta lähtevää käsittelemätöntä lietettä.

Urakointi ja teknologiat -liiketoiminnassa vuosittain toteutettujen projektien
kokonaisliikevaihto on noin 5–7 MEUR. Projektien toimituslaajuudet vaihtelevat yksittäisistä laitteista kokonaisten laitosten toimituksiin. Operonilla on kattavan kumppaniverkoston lisäksi myös omaa laitevalmistusta Ilmajoen konepajalla.

Operon numeroina:

45

Vedenkäsittelyn ammattilaista

11

Vesilaitosta operoinnissa

6,57 milj.

Kuutiota vettä puhdistettu vuosittain Operonin laitoksilla

250 900

Yhteenlaskettu AVL Operonin laitoksilla

8

Käynnissä olevaa projektia, kokonaisarvo: 7,0 milj. €

36

Toimitettua laitetta edellisen vuoden aikana, kokonaisarvo: 1,5 milj. €

7

Lietteenkäsittelypaikkoja

120 000

Tonnia puhdistamolietettä käsitelty vuosittain

Operon -konserni

Operon Finland tuo Operonille kymmenien
vuosien operatiivisen tietotaidon vesilaitosten operoinnista.

Operon Finlandin osaamiseen kuuluu vesilaitosten operointi, kunnossapito ja vesiyhtiöiden hallinta.

Operon Finland liittyi Operon Groupiin perustamisen yhteydessä vuonna 2019.

Suomen Ekolannoite on tarjonnut jätevesilietteiden desinfiointia ja jatkojalostamista maanparannusaineiksi vuodesta 2011 lähtien.

Suomen Ekolannoite tuo Operonille pitkän kokemuksen
ja vahvan osaamisen lietteiden käsittelystä ja kiertotalous-ratkaisuista.

Suomen Ekolannoite
liittyi Operon Groupiin perustamisen yhteydessä
vuonna 2019.

Operon International (ent. Aquazone) on vuonna 2009 perustettu yhtiö, joka on erikoistunut jäteveden käsittelyyn ja jätevesiprosessien toiminnan tehostamiseen.

Operon Internationalin osaaminen tuo Operonille vahvan pohjan kansainvälisille teknologia-toimituksille kunnallisten ja teollisten
vesilaitosten tarpeisiin.

Operon International (ent. Aquazone) liittyi Operon Groupiin perustamisen yhteydessä vuonna 2019.

Solid Water on vuodesta 2011 toiminnassa ollut vedenkäsittely-laitteiden laitevalmistaja ja vesihuoltoalan urakoitsija.

Kattavilla konepaja-, suunnittelu- ja kokoonpano-palveluilla Solid Water tuo Operonille laadukasta osaamista urakoinnista kotimaassa ja laitetoimituksista vesilaitosten tarpeisiin.

Solid Water liittyi Operon Groupiin vuoden 2023 alusta.

Tutustu Solid Waterin tuoreeseen tarjoamaan osoitteessa http://www.solidwater.fi.

Toimintamallimme perustuu vahvoihin kumppanuuksiin, joiden kanssa rakennamme ympäristöystävällistä teknologiaa ja kustannustehokkuutta jäteveden käsittelyyn.