Auditiointi

Mikä on laitoksesi todellinen potentiaali?

Kun haluat saada laitoksesi koko potentiaalin käyttöön, tarvitset objektiivisen läpivalaisun nykytilasta.

Operonin lanseeraaman auditointikonseptin avulla selvitämme laitoksesi tarvitsemat palvelukomponentit suorituskyvyn parantamiseksi. Auditoinnissa selvitetään ja havainnollistetaan vesilaitoksen tekninen ja taloudellinen suorituskyky selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Nykytilan perusteella määritetään potentiaaliset kehitystoimenpiteet, joilla laitoksen toiminnan tehokkuutta voidaan kasvattaa.

Kehitystoimenpiteiden vaikutusta peilataan laitoksen teknis-taloudelliseen nykytilaan. Lopputuloksena auditoinnista saadaan selkeä etenemissuunnitelma, jota voit halutessasi priorisoida omien mieltymyksiesi mukaisesti.

Milloin Operon auditointi?

Lorem ipsum

Laitoksen saneeraus suunnitteilla

Lorem ipsum

Laitoksen jatkuvuuden varmistaminen

Lorem ipsum

Otsikko:

  • Lista

Miksi Operonin auditointi?

Operonin auditointipalvelut varmistavat, että laitosta kehitetään mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kestävästi

  • Miten varmistaa laitoksen nykyinen kapasiteetti?
  • Miten suunnitella tehokas laitoksen kehittäminen?
  • Miten optimoida laitossaneerauksen kustannukset?
  • Miten varmistaa laitoksen jatkuvuus henkilöstön ja osaamisten osalta?

Auditointipalvelu varmistaa laitoksen tehokkaan kehittämisen jatkossa, ja tarjoaa jo välittömästi työkaluja ja vaihtoehtoja toiminnan kehittämiseen.

Esimerkkejä suorittamistamme auditoinneista

Lorem ipsum.

Tutustu myös

Tutkimus- ja kehityspalvelut

Referenssit