Lietteen­käsittely

Lietteenkäsittelypalvelut kattavat puhdistamolietteen käsittelyn koko elinkaaren. Palvelutarjontaamme kuuluu lietteen kuljetus, lietteenkäsittelyprosessin operointi sekä lietteen jatkojalostaminen ja markkinointi maanparannusaineena maatalouden tarpeisiin.

Puhdistamolietteen uusi elämä

Operonin lietteenkäsittelypalvelut kattavat koneurakoinnin, lietteenkäsittelyn operoinnin, lietteen jalostamisen maanparannusaineeksi sekä lietteen markkinoinnin maatalouteen.

Patentoitu lietteenkäsittelymenetelmämme hygienisoi lietteen kustannustehokkaasti ja hygieenisesti. Menetelmän ansiosta lietteenkäsittelyn vaatimat varastotilat ovat pienet, sillä käsittelyaika menetelmässä on vain tunnin.

Patentoidun menetelmän lisäksi Operon käsittelee lietteitä kattavasti myös muilla menetelmillä. Vuosittain käsittelemme yli 120 000 tonnia raakalietettä jätevedenpuhdistamoilta seitsemällä eri käsittelypaikkakunnalla ympäri Suomen.

Miksi Operonin lietteen­käsittely?

Operonin lietteenkäsittelypalvelut vastaavat lietteenkäsittelyn haasteisiin tänään ja huomenna:

Miten saada puhdistamon ravinteet kiertoon?
Miten loppusijoittaa puhdistamoliete kustannustehokkaasti?
Miten säästää lietteenkäsittelyn tilakustannuksissa?
Miten minimoida puhdistamolietteen hiilijalanjälki?

Operonin lietteenkäsittelypalvelut vapauttavat resursseja ydinliiketoiminnan pyörittämiseen sekä varmistavat toimivuuden puhdistamolietteen loppusijoitukselle.

Yhteystiedot