Elinkaarimalli

Operonin tarjoamat ratkaisut kattavat laitoksen koko elinkaarimallin aina suunnittelusta laitoksen operointiin ja sivuvirtojen hyödyntämiseen lannoitekäytössä.

Operon toteuttaa elinkaarimallin mukaista toimintaa tekemällä ympäristötiedon mitattavaksi digitalisaation avulla. Kun tieto on saatu mitattavaksi ja seurantaan, sitä voidaan myös optimoida.

Operon on kehittänyt elinkaaritiedon hallintaa varten digitalisaatiokonseptin, joka koostuu kolmesta osa-alueesta

OPERONWAYCore on perusta, jossa tietoa kerätään, ohjataan ja jaellaan eteenpäin sinne, missä sitä tarvitaan.

OPERONWAYInstinct on ympäristö, jossa kerätty tieto yhdistetään, jalostetaan ja esitetään käyttäjälle helposti ymmärrettävässä muodossa.

OPERONWAYBeyond on ekosysteemi, jossa kerätyllä tiedolla voidaan kehittää moderneja työkaluja esimerkiksi koneoppimista hyödyntämällä.