Uutiset

Operon on nyt osa Aurooraa

03.01.2024

Operon oli mukana perustamassa Auroora Yhtiöitä vuoden 2023 alussa.

Auroora Yhtiöt (www.auroora.com) on uusi suomalainen sarjayhdistelijä, jonka tavoitteena on ostaa ja kehittää pk-yrityksiä pitkäjänteisen omistajuuden kautta. Auroora Yhtiöiden liikevaihto vuonna 2023 oli noin 130 miljoonaa euroa, ja siihen kuuluu 20 pk-yritystä, jotka työllistävät noin 600 henkilöä. Yhtiöt toimivat sarjayhdistelijämallin mukaan itsenäisesti omalla nimellään, brändillään ja strategiallaan osana yrittäjien rakentamaa suomalaista yhteisöä. Auroora Yhtiöt omistaa noin 80 suomalaista piensijoittajaa.

Auroora Yhtiöiden pääliiketoimintasegmentit ovat Automaatio ja sähköistys, Vedenkäsittely, Teolliset tuotteet ja palvelut, sekä Uudet segmentit.

Operon on osa Aurooran vesiliiketoimintaa, jonka rakentamiseksi on toteutettu tähän mennessä seitsemän yritysjärjestelyä. Operon saa Auroora Yhtiöihin kuulumisesta laajan tuki- ja yhteistyöverkoston alan muista yrityksistä, sekä vankan rahoituspohjan. Operon on innolla kasvattamassa vastuullisen vesiosaamisensa liiketoimintaa osana Aurooran kasvutarinaa.