Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden koko vedenkäsittelyprosessin osaamiseen aina investointien suunnittelusta vedenkäsittelyprosessin operointiin ja lietteen loppusijoitukseen saakka.

Tuomme jäteveden käsittelyyn paitsi ympäristöystävällistä teknologiaa ja kustannustehokkuutta, myös vahvoihin kumppanuuksiin perustuvan toimintamallin, jossa me kannamme vastuun koko vedenpuhdistusprosessista.

Täyden palvelun toimijana voimme tarjota tilaajalle myös hankkeen rahoituksen ja täydentää henkilöstöosaamista tarpeen mukaan.

Palvelumme on suunniteltu erityisesti pienille ja keskisuurille kunnille, joilla on mahdollisesti lähiympäristössä myös teollista puhdistustarvetta. Palvelumme ovat kuitenkin täysin tarpeen mukaan skaalautuvia. Projekteja voidaan toteuttaa myös paljon suurempiin laitoksiin tai se voi koskea vain yhtä osaa jätevedenkäsittelyn prosessista.

Projektit

Aquazone

Aquazone Oy on erikoistunut kunnallisten ja teollisten vesilaitosten sekä jätevesi- ja viemärilaitosten jäteveden käsittelyyn ja jätevesiprosessien toimintaan. Aquazone tuo Operon Groupiin pitkän kokemuksen vesilaitosten prosessi- ja laitetoimituksista, urakoinnista, käyttöönotosta ja käyttökoulutuksesta.

Vedenkäsittely

Operon Finland

Operon Finland Oy tarjoaa jätevedenkäsittelyn erityistarpeisiin räätälöityjä hallintapalveluja kunnille ja paljon vettä käyttäville teollisuudenaloille – yksittäisistä käyttö- ja kunnossapitotehtävistä aina täysin ulkoistettuun laitoksen ja yhtiön hallintaan. Vedenkäsittelykemikaalien ja -prosessien syvällisenä asiantuntijana Operon Finland tuo Operon Groupiin vahvaa operointiosaamista.

Lietteen käsittely

Suomen Ekolannoite

Suomen Ekolannoite Oy tarjoaa jätevesilietteiden desinfiointia ja jatkojalostamista maanparannusaineiksi sekä lannoituspalveluita maataloudelle ja viherrakentamiseen.
Ekolannoite tuo Operon Groupiin pitkän kokemuksen ja vahvan osaamisen lietteiden käsittelystä sekä kiertotalousratkaisuista.


“ Toimintamallimme perustuu vahvoihin kumppanuuksiin, joiden kanssa rakennamme ympäristöystävällistä teknologiaa ja kustannustehokkuutta jäteveden käsittelyyn.”